Day: February 5, 2019

Các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai

Mồng Một Tết KỶ HỢI, Cầu Bình An Cho Năm Mới – 05/02/19 Bài Ðọc I: St 1,14-18 “Những vật sáng hãy trở thành dấu chỉ thời gian, ngày và năm tháng”. Bài trích sách Sáng Thế. Thiên Chúa còn phán: “Hãy có những vật sáng trên vòm trời và hãy phân chia ngày và…