Day: February 4, 2019

Con hãy loan truyền cho họ biết những gì Thiên Chúa đã làm cho con

Thứ Hai, Tuần 4 Thường Niên, Năm 1 – 04/02/19 Bài Ðọc I : Dt 11, 32-40 “Nhờ đức tin, họ chiến thắng các vương quốc. Thiên Chúa dự liệu cho chúng ta một cái gì tốt hơn”. Trích thơ gửi tín hữu Do-thái. Anh em thân mến, tôi còn phải nói gì nữa? Tôi không…