Day: January 31, 2019

Các ngươi đong bằng đấu nào, thì người ta sẽ đong lại cho các ngươi bằng đấu ấy

Thứ Năm, Lễ Thánh BOSCÔ – 31/01/19 Bài Ðọc I: Dt 10, 19-25 “Chúng ta hãy kiên trì tuyên xưng niềm hy vọng của chúng ta, và hãy thúc giục nhau thực thi bác ái”. Trích thơ gửi tín hữu Do-thái. Anh em thân mến, nhờ máu Chúa Giêsu, chúng ta tin tưởng bước vào cung…