Day: January 25, 2019

Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật

Thứ Sáu, Lễ Thánh PHAOLÔ TRỞ LẠI – 25/01/19 Bài Ðọc I: Cv 22, 3-16 “Kêu danh thánh Chúa, tôi chỗi dậy”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Ngày ấy, Phaolô nói với dân chúng: “Tôi là người Do-thái, sinh tại Tarsê xứ Cilicia, đã được nuôi nấng trong thành này, đã được đào tạo…