Day: January 18, 2019

Trinity: Loving relationship defines God

A REFLECTION THE CLEANSING WATERS OF RE-BIRTH. In Luke’s Gospel, the baptism of Jesus marks the end of the ministry of John the Baptist and the beginning of a new era, that of the saving ministry of Jesus. This feast, which occurs early in the New Year, is a good time for us to resolve…

Be Bold. Be Strong

MORNING PRAYER Special people in our lives sometimes leave us because of broken relationships or through death. During times like these we ask God to help us be strong and brave and to get through this difficult time. We ask God to make us more supportive to those suffering great pain through loss of a…

Hài Nhi Giêsu Xuất Hiện Nơi Bánh Thánh

Trong ngày Đại Lễ MỪNG CHÚA GIÁNG SINH Chúng ta đừng quên cùng nâng ly chúc mừng : “HAPPY BIRTHDAY TO JESUS! – —-oOo—-   Câu chuyện xảy ra vào năm 1115 tại thành phố Soissons, thuộc quận Aisne (Đông Bắc Pháp) và do Linh Mục Guibert, Cha Sở giáo xứ Nogent kể lại. Chúa…

Nhưng nói thế là để các ông biết Con Người có quyền tha tội dưới đất

Thứ Sáu, Tuần 1 Thường Niên, Năm 1 – 18/01/19 Bài Ðọc I: Dt 4, 1-5. 11 “Chúng ta hãy mau mau tiến vào nơi an nghỉ đó”. Trích thư gửi tín hữu Do-thái.  Anh em thân mến, chúng ta hãy lo sợ kẻo đang khi lời hứa được vào trong sự an nghỉ của…