Day: January 11, 2019

Người giơ tay chạm đến người ấy và nói: “Ta muốn, hãy nên trơn sạch”

Thứ Sáu, Sau Lễ Hiển Linh – 11/01/19 Bài Ðọc I: 1 Ga 5, 5-6. 8-13 (Hl 5-13) “Thánh Thần, nước và máu”. Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ. Các con thân mến, ai là người chiến thắng thế gian, nếu không phải là người tin rằng Chúa Giêsu là Con Thiên…