Day: January 9, 2019

Hãy yên trí, chính Thầy đây, đừng sợ

Thứ Tư, Sau Lễ Hiển Linh – 09/01/19 Bài Ðọc I: 1 Ga 4, 11-18 “Nếu chúng ta thương yêu nhau, thì Thiên Chúa ở trong chúng ta”. Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ. Các con thân mến, nếu Thiên Chúa thương yêu chúng ta dường ấy, thì chúng ta cũng phải…