Day: January 8, 2019

Người cầm bánh, ngước mắt lên trời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các môn đệ phân phát cho người ta

Thứ Ba, Sau Lễ Hiển Linh – 08/01/19 Bài Ðọc I: 1 Ga 4, 7-10 “Thiên Chúa là Tình Yêu”. Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ. Các con thân mến, chúng ta phải thương yêu nhau, vì tình yêu bởi Thiên Chúa mà ra. Vì hễ ai thương yêu, thì đã sinh…