Day: January 6, 2019

Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Đông phương và chúng tôi đến để triều bái Người

CHÚA NHẬT, LỄ HIỂN LINH, NĂM C – 06/01/19 Bài Đọc I:  Is 60, 1-6 “Vinh quang Chúa xuất hiện trên ngươi”. Trích sách Tiên tri Isaia. Hãy đứng lên, hãy toả sáng ra, hỡi Giêrusalem! Vì sự sáng của ngươi đã tới, vì vinh quang của Chúa đã bừng dậy trên mình ngươi. Kìa…