Day: January 4, 2019

Chúng tôi đã gặp Đấng Messia, nghĩa là Đấng Kitô

Thứ Sáu, Mùa Giáng Sinh – 04/01/19 Bài Đọc I: 1 Ga 3, 7-10 “Người ấy không phạm tội được, vì đã sinh ra bởi Thiên Chúa”. Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ. Hỡi các con bé nhỏ, đừng để ai lừa gạt các con. Ai thi hành sự công chính là…