Day: January 3, 2019

Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian

Thứ Năm, Mùa Giáng Sinh – 03/01/19 Bài Đọc I: 1 Ga 2, 29 – 3, 6 “Bất cứ ai ở trong Người đều không phạm tội”. Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ. Các con thân mến, nếu các con biết Người là Đấng công chính, thì các con hãy biết rằng…