Day: January 2, 2019

Ðấng ấy sẽ đến sau tôi nhưng chính Ðấng đó đã có trước tôi

Thứ Tư, Mùa Giáng Sinh – 02/01/19 Bài Ðọc I: 1Ga 2,22-28 “Ước gì điều các con đã nghe từ ban đầu, vẫn ở lại mãi trong các con” Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Gioan Tông Ðồ. Các con thân mến, ai là kẻ nói dối, nếu chẳng phải là kẻ không nhìn…