Day: December 31, 2018

Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể và Người đã cư ngụ giữa chúng tôi

Thứ Hai, Tuần Bát Nhật Giáng Sinh – 31/12/18 Bài Ðọc I: 1 Ga 2, 18-21 “Các con được Ðấng Thánh xức dầu, và các con biết mọi sự”. Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ. Hỡi các con, đây là giờ sau hết. Các con đã nghe biết là sẽ có Phản-Kitô…