Day: December 27, 2018

Môn đệ đã đến trước cũng vào, ông đã thấy và đã tin

Thứ Năm, Lễ Thánh GIOAN, Tông Đồ – 27/12/18 Bài Ðọc I: 1 Ga 1, 1-4 “Chúng tôi loan truyền cho anh em điều chúng tôi đã nghe và đã thấy”. Bắt đầu thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ. Các con thân mến, điều đã có từ thuở ban sơ, điều chúng tôi…