Day: December 26, 2018

Gia Đình Suy Gẫm Mầu Nhiệm Mân Côi

NĂM SỰ VUI NĂM SỰ VUI I Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai (Lc 1,38). Ta hãy xin cho được ở khiêm nhượng. Suy niệm: Sống là chấp nhận. Đức Maria đã tự đặt mình dưới quyền sử dụng của Thiên Chúa: hạ mình xuống nên được nâng lên làm Mẹ Thiên Chúa.…

Cha Thảo cảm ơn Quý ân nhân

Dưới đây là thư của Cha Thảo, Thanh Hóa chúc mừng Giáng Sinh va cảm ơn Quý ân nhân. Cảm ơn cha Thảo. Xin Chúa chúc lành cho cha va mọi người. Lm Peter Quang Le Giáo xứ Mẫu Tâm – Sacred Heart of Mary Church 1301 Frank Street Barling AR 72923 Con kính chào cha…

Không phải chúng con nói nhưng là Thánh Thần của Chúa Cha sẽ nói thay cho

Thứ Tư, Lễ Thánh TÊPHANÔ, Tử Đạo Tiên Khởi – 26/12/18 Bài Ðọc I: Cv 6, 8-10; 7, 54-59 “Kìa tôi xem thấy trời mở ra” Bài trích sách Tông Ðồ Công Vụ. Trong những ngày đó, Têphanô đầy ân sủng và sức mạnh, làm nên những điều kỳ diệu và những phép lạ cả…