Day: December 6, 2018

Chỉ có người thực hiện ý Cha Ta ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời

Thứ Năm, Tuần 1 Mùa Vọng – 06/12/18 Bài Ðọc I: Is 26, 1-6 “Dân công chính biết giữ sự trung tín, hãy tiến vào”. Trích sách Tiên tri Isaia. Ngày ấy, trong đất Giuđa, người ta hát khúc ca này: Sion là thành trì kiên cố của chúng ta, có tường thành và hào…