Day: November 30, 2018

I’m special because God has loved me

MORNING PRAYERS I’m special, in all the world there is nobody like me. Since the beginning of time, there has never been another person like me. Nobody has my smile. Nobody has my eyes, my nose, my hands, my voice. I’m special. Nobody anywhere has my tastes for food or music or art. No one…

Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những ngư phủ lưới người ta

Thứ Sáu, Lễ Thánh ANRÊ, Tông Đồ – 30/11/18 Bài Ðọc I: Rm 10, 9-18 “Lòng tin có là nhờ nghe, còn nghe thì dựa vào lời Ðức Kitô”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. Nếu miệng ngươi tuyên xưng Ðức Giêsu là Chúa và lòng ngươi tin rằng Thiên Chúa…