Day: November 29, 2018

Giêrusalem sẽ bị các dân ngoại chà đạp, cho đến thời kỳ dành cho dân ngoại chấm dứt

Thứ Năm, Tuần 34 Thường Niên, Năm 2 – 2911/18 Bài Ðọc I: Kh 18, 1-2, 21-23; 19, 1-3. 9a “Thành Babylon vĩ đại đã sụp đổ rồi”. Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông đồ. Tôi là Gioan đã nhìn thấy một thiên thần từ trời xuống, có quyền năng cao cả, và đất…