Day: November 27, 2018

The Lord Rules In Truth

                                  REFLECTIONS ON THE GOSPEL                                      For many people today kingship presents an alien and anachronistic image. The interesting thing is that early Christian believers probably thought the same. The idea of Jesus as King, bound up with…

Các con hãy ý tứ kẻo bị người ta lừa dối: vì chưng, sẽ có nhiều kẻ mạo danh Thầy

Thứ Ba, Tuần 34 Thường Niên, Năm 2 – 27/11/18 Bài Ðọc I: Kh 14, 14-19 “Ðã đến giờ gặt, vì lúa gặt trên đất đã chín rồi”. Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông đồ. Tôi là Gioan, tôi đã nhìn thấy có đám mây trắng: trên đám mây có ai ngồi giống như…