Day: November 23, 2018

Show me Your ways

MORNING PRAYER God our Father, Teach me balance in life. Lead me to grow in faith And keep a healthy balance in my life. Remind me that I need to give time and space to myself as well as for others. Inspire me To remain committed to my daily work, To share quality time with…

Nhà Ta là nhà cầu nguyện, các ngươi đã biến thành sào huyệt trộm cướp

Thứ Sáu, Tuần 33 Thường Niên, Năm 2 – 23/11/18 Bài Ðọc I: Kh 10, 8-11 “Tôi cầm lấy cuốn sách mà nuốt”. Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông đồ. Tôi là Gioan, tôi đã nghe có tiếng từ trời phán cùng tôi rằng: “Ngươi hãy đi lấy cuốn sách mở sẵn trên tay…