Day: November 22, 2018

Có cần cầu nguyện cho thai nhi đã qua đời không?

CÂU CHUYỆN THÁNG CẦU CHO CÁC LINH HỒN: CẦU NGUYỆN CHO THAI NHI Nhiều người hay thắc mắc rằng có cần cầu nguyện cho thai nhi đã qua đời không?     Hội Thánh như một thân thể liên kết các chi thể, gồm đủ thành phần Dân Chúa, từ các thánh trên Thiên Quốc,…

Luyện Sống Lòng Biết Ơn

Albert Einstein là một trong những nhà khoa học vĩ đại nhất của nhân loại đã từng phát biểu rằng: “Có hai cách để sống cuộc đời bạn: một là chẳng có chi kỳ lạ, hai là mọi sự đều như một phép lạ.” (There are two ways to live your life: one is as…

When God Made Me

  MORNING PRAYER In the light of what has been happening throughout our world in terms of war, dictatorship and fear, let us reflect on the following lyrics by Neil Young: When God Made Me Was he thinking about my country, or the colour of my skin? Was he thinking about my religion, and the…

Chớ chi hôm nay ngươi hiểu biết sứ điệp mang hoà bình lại cho ngươi!

Thứ Năm, Lễ Thánh CÊCILIA – 22/11/18 (Thanksgiving) Bài Ðọc I: Kh 5, 1-10 “Chiên con đã bị sát tế và đã lấy máu mình mà cứu chuộc chúng tôi thuộc mọi nước”. Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông đồ. Tôi là Gioan, tôi đã thấy nơi tay hữu Ðấng ngự trên ngai một cuốn…