Day: November 21, 2018

You Are My Hiding Place

MORNING PRAYER A REFLECTION PRAYER OF TRUST Preserve me God, I take refuge in you. My happiness lies in you alone. You are my portion and my cup. You yourself are my prize. I keep you forever in my sight, even at night you direct my heart. With you at my right hand I shall…

Ai có sẽ cho thêm, và người đó sẽ được dư dật

Thứ Tư, Lễ ĐỨC MẸ DÂNG MÌNH – 21/11/18 Bài Ðọc I: Kh 4, 1-11 “Thánh, Chúa là Thiên Chúa toàn năng, Ðấng đã có, hiện có và sẽ đến”. Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông đồ. Tôi là Gioan, tôi đã thấy: kìa cửa trời mở ra và tiếng tôi đã nghe trước…