Day: November 18, 2018

Người sẽ quy tụ những người được tuyển chọn từ khắp bốn phương trời

CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN, NĂM B – 18/11/18 Bài Ðọc I: Ðn 12, 1-3 “Khi ấy dân ngươi sẽ được cứu thoát”. Trích sách Tiên tri Ðaniel. Khi ấy, tổng lãnh sứ thần Micae sẽ chỗi dậy can thiệp cho con cái dân ngươi, đó sẽ là thời kỳ khốn khổ chưa từng xảy…