Day: November 15, 2018

Bốn điều cuối cùng

Tập trung suy tư về 4 điều này sẽ giúp chúng ta định hướng cuộc sống đối với những gì thực sự là vấn đề trên thế gian này.   Hết ngày, hết tuần, hết tháng và năm cũng dần hết, Năm Phụng Vụ cũng đang ở vào giai đoạn kết thúc, Giáo Hội muốn…

Rước lễ thiêng liêng là gì?

Trong các sách kinh lưu hành tại Việt Nam, ngoài những kinh dọn mình trước khi rước lễ và những kinh tạ ơn sau khi rước lễ, còn có kinh đọc khi rước lễ thiêng liêng. Rước lễ thiêng liêng là gì? Những kinh dọn mình trước khi rước lễ và cám ơn sau khi…

Giuse – Đấng Công Chính!

Thánh Giuse Bạn Đức Mẹ Maria (Đn 13:1-9,15-17,19-30,33-62; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Ga 8:1-11; Ga 8:12-20; Ga 13:41-62) Thánh cả Giuse được chọn giữa muôn người để làm cha nuôi Chúa cứu thế. Ngài là một người khiêm nhường về công chính, được diễm phúc chăm lo cho Chúa Giêsu mọi thứ, từ nhà ở đến của…

10 thói quen khiến mau chết

Bạn có biết những thói quen xấu sẽ làm giảm tuổi thọ? Bạn muốn sống lâu, sống khỏe sống có ích hay sống trong bệnh tật? Dưới đây là 10 thói quen đoản mệnh và 10 thói quen trường thọ đã được thế giới công . Rất nhiều ví dụ thực tế đã chứng minh…

Biện pháp tránh thai và tòa cáo giải

Nhiều người “chuyên nghiệp” trong việc tiết chế và sử dụng các biện pháp tránh thai (đa số là người Công giáo) sẽ nói rằng “Đừng làm ‘chuyện ấy’, nhưng nếu làm thì hãy dùng biện pháp tránh thai”, vì mang thai ở tuổi thiếu niên là sự nhục nhã. Họ nói rằng cách đó…

The Passion of the Earth

We’ve all heard, and heard with sadness, of the Passion of Jesus Christ. We are well aware of our own sufferings, and to some extent the sufferings of whole populations of people such as those in Myanmar, Syria and Iraq. What we need to become far more conscious of, however, is the passion of Mother…