Day: November 14, 2018

What is God?

MORNING PRAYER                                     WHAT IS GOD?                       I have seen a mother at a crib;                              So I know what love is.                       I have looked into the eyes of a child;                               So I know what faith is.                    …

Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại này

Thứ Tư, Tuần 32 Thường Niên, Năm 2 – 14/11/18 Bài Ðọc I: Tt 3, 1-7 “Xưa chúng ta cũng lầm lạc, nhưng chiếu theo lòng từ bi Chúa, chúng ta đã được cứu thoát”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi cho Titô. Con thân mến, con hãy nhắc bảo mọi người phải tùng phục…