Day: November 12, 2018

Trust or Exploitation?

REFLECTIONS ON THE GOSPEL                                         Jesus’s comment upon the action of the widow in today’s Gospel can be understood in two ways. We can see him pointing to the widow’s action as an extreme example of…

Truyện Tích Tháng Các Linh Hồn

I. MỘT PHÚT PHẠM TỘI, NGÀN NGÀY ĐAU KHỔ Trong một thành phố ở nước Hung Gia Lợi, có một anh lính rất tàn bạo, tên là Kế Lệ Mẫn. Một anh chàng thuê Mẫn 200 Hung Kim để giết một người kia cho hả giận. Nhà kiếm thuật sớm bị lương tâm cắn rứt…

Dù một ngày bảy lần nó trở lại nói cùng con rằng: Tôi hối hận, thì con hãy tha cho nó

Thứ Hai, Lễ Thánh GIÔSAPHÁT, Gm – 12/11/18 Bài Ðọc I: Tt 1, 1-9 “Thiết lập các Trưởng lão trong mỗi thành như cha đã căn dặn con”. Khởi đầu bức thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi cho Titô. Phaolô, tôi tớ Thiên Chúa, cùng là Tông đồ của Ðức Giêsu Kitô, để rao giảng…