Day: November 11, 2018

This poor widow put in more than all the other contributors to the treasury

MORNING PRAYER A REFLECTION SHE HAS PUT IN EVERYTHING SHE HAD. Jesus had little time for the unholy trinity of conspicuous wealth, self-righteousness and ostentatious piety. He suggests that, when we give alms, we ‘do not sound a trumpet before [us]’ (Mt 6:2). According to St Ambrose, ’God does not consider what one gives but…

Bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống mình

CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN, NĂM B – 11/11/18 Bài Ðọc I: 1 V 17, 10-16 “Bà goá lấy bột làm một cái bánh nhỏ, rồi mang đên cho ông Êlia”. Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, tiên tri Êlia chỗi dậy lên đường đi Sarephta. Khi ông đến trước…