September 30, 2023
Kính thưa Cha Giám Đốc  và các anh chị em cộng tác trong đài phát thanh LCTX

Nhằm tạo điều kiện cho các ACE phục vụ trong ĐPT LCTX có dịp Tĩnh Tâm ,gặp mặt giao lưu và học hỏi cùng nhau để việc phục vụ đài phát thanh được tốt hơn

Được sự đồng ý của Cha Giám Đốc , LM. Peter Lê Thanh Quang, nhóm phục vụ của chúng ta sẽ cùng nhau tĩnh tâm mỗi năm 1 lần. 

 
– Xin Thông báo đến ACE, khóa tĩnh tâm đầu tiên của chúng ta sẽ bắt đầu vào
ngày thứ năm, 24/1/2019 lúc 5:00pm đến 3:00pm ngày thứ bảy, 26/1/2019 
tại THE HOLY FAMILY RELIGIOUS & RETREAT CENTER 
( Tu Viện Thánh Gia & Trung Tâm Tĩnh Tâm )
 4057 Rendon Road – Fort Worth  – TX 76140
Xin tất cả các ACE cùng thu xếp tham dự, để cả nhóm có cơ hội cùng cầu nguyện với nhau (gia đình có thể cùng tham gia ).
Tiền phòng và tiền ăn $50//người  
Hẹn gặp các ACE. 
 
Phúc lành và bình an của Chúa ở cùng với chúng ta.
 
Thân ái. 
Matta Lan Chi