Day: November 9, 2018

GIVING WITHOUT GETTING

Paul, a seasoned and experienced Jesuit priest, remembers that in the year he was ordained he was assigned to a parish in a big city. He was young, keen, energetic and enthusiastic. So, he says, ‘his superiors put him in a place where they thought he would do the least damage’. On arrival he unpacked…

Người có ý nói đền thờ là thân thể Người

Thứ Sáu, Lễ CUNG HIẾN ĐỀN THÁNH LATÊRANÔ – 09/11/18 Bài Ðọc I: Ed 47, 1-2. 8-9. 12 “Tôi đã thấy nước từ bên phải đền thờ chảy ra, và nước ấy chảy đến ai, thì tất cả đều được cứu rỗi”. Trích sách Tiên tri Êdêkiel. Trong những ngày ấy, thiên thần dẫn tôi…