Day: November 7, 2018

Ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta

Thứ Tư, Tuần 31 Thường Niên, Năm 2 – 07/11/18 Bài Ðọc I: Pl 2, 12-18 “Anh em hãy lo cho mình được ơn cứu độ; Thiên Chúa tạo nên trong anh em cả ý muốn lẫn việc làm”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philipphê. Anh em thân mến, như anh em…