Day: November 4, 2018

Thirty-first Sunday in Ordinary Time

Reading 1 Dt 6:2-6 Moses spoke to the people, saying: “Fear the LORD, your God, and keep, throughout the days of your lives, all his statutes and commandments which I enjoin on you, and thus have long life. Hear then, Israel, and be careful to observe them, that you may grow and prosper the more, in…

Mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình

CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN, NĂM B – 04/11/18 (Đổi giờ) Bài Ðọc I: Ðnl 6, 2-6 “Hỡi Israel, hãy nghe đây: Ngươi hãy yêu mến Chúa hết lòng ngươi”. Trích sách Ðệ Nhị Luật. Ông Môsê nói cùng dân chúng rằng: “Các ngươi hãy kính sợ Chúa là Thiên Chúa các ngươi, hãy tuân…