Day: October 30, 2018

Hạt cải mọc lên và trở thành một cây to

Thứ Ba, Tuần 30 Thường Niên, Năm 2 – 30/10/18 Bài Ðọc I: Ep 5, 21-33 “Mầu nhiệm này thật lớn lao; trong Ðức Kitô và trong Hội Thánh”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô. Anh em thân mến, anh em hãy phục tùng nhau trong sự kính sợ Ðức Kitô. Người…