Day: October 22, 2018

Đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?

Thứ Hai, Lễ Thánh GIOAN PHAOLÔ II, Gh – 22/10/18 Bài Ðọc I: Ep 2, 1-10 “Người làm cho chúng ta sống lại trong Ðức Kitô, và đồng ngự trị trên nước trời”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô. Anh em thân mến, khi anh em đã chết vì những lỗi lầm…