Day: October 17, 2018

Khốn cho các ngươi, hỡi những người biệt phái và những tiến sĩ luật

Thứ Tư, Lễ Thánh INHATIÔ ANTIÔKIA – 17/10/18 Bài Ðọc I: Gl 5, 18-25 “Những ai thuộc về Ðức Kitô, thì đóng đinh xác thịt cùng với các dục vọng vào thập giá”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata. Anh em thân mến, nếu anh em được Thánh Thần hướng dẫn, anh…