Day: October 15, 2018

Không ban cho dòng giống này điềm lạ nào ngoài điềm lạ của tiên tri Giona

Thứ Hai, Lễ Thánh TÊRÊXA AVILA, Tn – 15/10/18 Bài Ðọc I: Gl 4, 22-24. 26-27. 31 – 5, 1 “Chúng ta không phải là con của nữ tỳ, nhưng là con của người vợ tự do”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata. Anh em thân mến, có lời chép rằng: Abraham…