Day: October 14, 2018

Ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó rồi đến theo Ta

CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN, NĂM B – 14/10/18 Bài Ðọc I: Kn 7, 7-11 “Ðem so sánh sự giàu sang với sự khôn ngoan, tôi kể sự giàu sang như không”. Trích sách Khôn Ngoan. Tôi đã ước ao được ban sự hiểu biết, tôi cầu khẩn được thần trí khôn ngoan đến cùng…