Day: October 11, 2018

Các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho

Thứ Năm, Lễ Thánh GIOAN XXIII, Gh – 11/10/18 Bài Ðọc I: Gl 3, 1-5 “Anh em đã lãnh nhận Thánh Thần bởi giữ luật hay bởi vâng phục đức tin?” Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata. Ôi những người Galata vô tâm trí, ai đã mê hoặc anh em bất…