Day: October 10, 2018

Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện

Thứ Tư, Tuần 27 Thường Niên, Năm 2 – 10/10/18 Bài Ðọc I: Gl 2, 1-2. 7-14 “Các đấng đã nhận biết ơn đã ban cho tôi”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata. Anh em thân mến, mười bốn năm sau, tôi lại lên Giêrusalem cùng với Barnaba và có đem Titô…