Day: October 9, 2018

Chỉ có một sự cần mà thôi, Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất

Thứ Ba, Tuần 27 Thường Niên, Năm 2 – 09/10/18 Bài Ðọc I: Gl 1, 13-24 “Người đã mạc khải cho tôi biết Con của Người, để tôi rao giảng Người cho dân ngoại”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata. Anh em thân mến, anh em nghe nói về đời sống của…