Day: October 8, 2018

Ông cũng hãy đi và làm như vậy

Thứ Hai, Tuần 27 Thường Niên, Năm 2 – 08/10/18 Bài Ðọc I: Gl 1, 6-12 “Tin Mừng do tôi rao giảng không phải thuộc về loài người, nhưng là do Ðức Giêsu Kitô mạc khải”. Trích thư Thánh Phalô Tông đồ gửi tín hữu Galata. Anh em thân mến, tôi ngạc nhiên thấy anh em…