Day: October 6, 2018

Hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời

Thứ Bảy, Tuần 26 Thường Niên, Năm 2 – 06/10/18 Bài Ðọc I: G 42, 1-3. 5-6. 12-16 “Giờ đây mắt con nhìn thấy Chúa. Bởi đó chính con trách thân con”. Trích sách ông Gióp. Ông Gióp thưa lại cùng Chúa rằng: “Con biết Chúa làm nên mọi sự, và không một tư tưởng nào…