Day: October 1, 2018

Nếu các con không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời

Thứ Hai, Lễ Thánh TÊRÊXA HÀI ĐỒNG GIÊSU – 01/10/18 Bài Ðọc I: Is 66, 10-14c “Ðây Ta khiến sông bình an chảy vào nó”. Trích sách Tiên tri Isaia. Các ngươi hãy vui mừng với Giêrusalem và hết thảy những ai yêu quý nó, hãy nhảy mừng vì nó. Hỡi các ngươi là những…