Day: September 29, 2018

Tuần lễ ăn chay và cầu nguyện

Từ thứ bảy 29-9 đến Chúa nhật 7 tháng 10 năm 2018 Đức Mẹ đã phán chuỗi Mân côi là vũ khí mang hòa bình đến cho thế giới Mục đích của chương trình ăn chay và cầu nguyện trên toàn thế giới lần thứ 26 1- cho hòa bình và sự biến đổi của…

ĐGH mời gọi các tín hữu toàn thế giới cầu cho Giáo Hội

ĐTC Phanxicô mời gọi các tín hữu Công Giáo toàn thế giới đọc kinh Mân Côi hằng ngày trong tháng 10 để cầu xin Đức Mẹ và Tổng lãnh thiên thần Micae bảo vệ Giáo Hội chống lại ma quỉ đang tấn công Giáo Hội (Kh 12,,7-12). ĐTC cũng mời các tín hữu vào cuối…

ĐGH kêu gọi tăng cường chuẩn bị Hôn Phối

ĐTC kêu gọi các vị hữu trách mục vụ trong Giáo Hội tăng cường việc chuẩn bị hôn nhân và giúp đỡ các đôi vợ chồng cả sau khi đã cử hành hôn lễ. Ngài đưa ra lời mời gọi này trong cuộc gặp gỡ lúc 5 giờ chiều ngày 27-9-2018 với 850 tham dự…

Các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và các thiên thần Chúa lên xuống trên Con Người

Lễ TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE, GABRIEN, RAPHAEN Bài Ðọc I: Ðn 7, 9-10. 13-14 “Muôn muôn vàn kẻ chầu chực Người”. Trích sách Tiên tri Ðaniel. Tôi chăm chú nhìn mãi cho đến khi đặt xong các toà, và vị Bô Lão lên ngự trên toà; áo Người trắng như tuyết, tóc trên đầu…