Day: September 25, 2018

Mẹ và anh em Ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành

Thứ Ba, Tuần 25 Thường Niên, Năm 2 – 25/09/18 Bài Ðọc I: Cn 21, 1-6. 10-13 “Những câu Cách Ngôn khác nhau”. Trích sách Châm Ngôn. Lòng vua ở trong tay Chúa, như những dòng nước chảy, Người muốn hướng nó về đâu tuỳ ý Người. Mọi đường lối của người ta đối với họ…