Day: September 24, 2018

Không có gì ẩn giấu mà không bị lộ ra cho người ta biết

Thứ Hai, Tuần 25 Thường Niên, Năm 2 – 24/09/18 Bài Ðọc I: Cn 3, 27-34 {hoặc 27-35} “Chúa ghê tởm những kẻ lừa dối”. Trích sách Châm Ngôn. Hỡi con, con chớ ngăn cấm người có thể làm việc lành; nếu con làm được việc lành, thì chính con hãy làm. Con chớ nói với người…