Day: September 23, 2018

Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người

CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN, NĂM B – 23/09/18 Bài Ðọc I: Kn 2, 12. 17-20 “Chúng ta hãy kết án cho nó chết cách nhục nhã”. Trích sách Khôn Ngoan (Những kẻ gian ác nói rằng:) “Chúng ta hãy vây bắt kẻ công chính, vì nó không làm ích gì cho chúng ta, mà…