Day: September 22, 2018

Đền thánh Đức Mẹ Từ Bi ở Vilnius

ĐTC Phanxicô nhắn nhủ các tín hữu ”khi đọc kinh Mân Côi chung, chúng ta hãy cầu xin Mẹ giúp chúng ta thành một cộng đoàn biết loan báo Chúa Giêsu Kitô … lãnh nhận từ Đức Mẹ những ơn đối thoại và kiên nhẫn, gần gũi và đón tiếp, yêu thương, tha thứ và…

Những người nghe lời với tấm lòng tốt lành và thiện hảo, họ giữ lấy và nhờ kiên nhẫn, họ sinh được hoa trái

Thứ Bảy, Tuần 24 Thường Niên, Năm 2 – 22/09/18 Bài Ðọc I: 1 Cr 15, 35-37. 42-49 “Gieo xuống trong mục nát, sống lại trong bất hủ”. Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, có người sẽ nói: những người chết sống lại thế nào?…