Day: September 21, 2018

Ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi

Thứ Sáu, Lễ THÁNH MATTHÊU, TđTs – 21/09/18 Bài Ðọc I: Ep 4, 1-7. 11-13 “Chu toàn chức vụ, xây dựng thân thể Chúa Kitô”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô. Anh em thân mến, tôi là tù nhân trong Chúa, tôi khuyên anh em hãy ăn ở xứng đáng với…