Day: September 19, 2018

Chúng tôi đã thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa

Thứ Tư, Tuần 24 Thường Niên, Năm 2 – 19/09/18 Bài Ðọc I: 1 Cr 12, 31 – 13, 13 “Ðức tin, đức cậy, đức mến vẫn tồn tại, nhưng đức mến là trọng hơn cả”. Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, anh em hãy…