Day: September 18, 2018

Thiên Chúa đã thăm viếng dân Người

Thứ Ba, Tuần 24 Thường Niên, Năm 2 – 18/09/18 Bài Ðọc I: 1 Cr 12, 12-14. 27-31a “Anh em là thân xác Chúa Kitô, và là chi thể của chỉ thể”. Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, như thân xác là một, mà có…